Regulamin „Challengera” Amatorskiego Challengera Tenisowego.

REJESTRACJA

 1. W „Challengerze Tenisowym” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji na stronie www.challenger.com.pl. Użytkowniem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. „Challenger Tenisowy” prowadzony jest osobno dla kobiet i dla mężczyzn.
 3. Uczestniczyć w nim mogą zarówno amatorzy jak i byli zawodnicy, jeżeli od ostatnich oficjalnych zawodów upłynęło co najmniej 5 lat.
 4. Dokonując rejestracji należy wypełnić profil gracza. Obowiązkowe jest podanie adresu e-mail, płci, województwa, klasyfikacja umiejętności NTRP (patrz zakładka klasyfikacja NTRP). Pozostałe dane są opcjonalne. Dane Profilu Gracza można dowolnie zmieniać. Należy również wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości związanych z działaniem Challengera.
 5. Obowiązkowym elementem rejestracji jest wybór lokalizacji rozgrywek (Rankingu). UWAGA! Jednoczasowo możliwy jest udział w kilku Rankingach. Istnieje możliwość zmiany Rankingu w dowolnym momencie.
 6. Po dokonaniu rejestracji gracz zostaje umieszczony na końcu wybranego Rankingu.
 7. W przypadku czasowego braku możliwości uczestnictwa w rozgrywkach (np. urlop, kontuzja itd.) gracz może określić swój status jako „Nieaktywny”.

 

ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK

 1. Gracz może wyzwać aktywnego gracza znajdującego się w Rankingu o maksymalnie 3 miejsc powyżej jego pozycji (bez uwzględniania graczy nieaktywnych). UWAGA: reguła ta nie dotyczy SuperMECZU.
 2. Wyzywający po przegranym pojedynku nie zmienia miejsca w Rankingu, a w przypadku zwycięstwa zajmuje pozycję przegranego, który jest klasyfikowany o jedno miejsce za wygrywającym.
 3. Dwa razy podczas sezonu można rozegrać SuperMECZ – wyzwać gracza znajdującego się na dowolnym miejscu w Rankingu. W takim wypadku wyzywający po przegranym meczu spada o 5 miejsc, a w przypadku zwycięstwa, zajmuje miejsce przegranego przesuwając go o jedno miejsce w dół.
 4. Można zaproponować grę 2 graczom na raz. Wyzwanie jest ważne 7 dni. Wyzywany, który pierwszy wybierze w Rankingu pole „Przyjmuję” ( ), będzie mógł grać z wyzywającym. Gracze umówieni na grę nie mogą być wyzywani, ani wyzywać innych graczy do czasu potwierdzenia wyniku meczu.
 5. Od momentu przyjęcia wyzwania, gracze mają kolejne 7 dni na rozegranie meczu i podanie wyniku.
 6. Po zakończeniu meczu gracze muszą podać/potwierdzić wynik meczu. Podanie zgodnego wyniku przez obu graczy stanowi podstawę do aktualizacji Rankingu. Dopiero wtedy możliwe jest udział w kolejnym meczu. Przy podawaniu wyniku istnieje możliwość oceny poziomu umiejętności przeciwnika wg klasyfikacji NTRP.
 7. Czas na potwierdzenie wyniku meczu wynosi 2 dni, po tym czasie podany wynik będzie automatycznie zatwierdzony.
 8. Nie można wyzwać gracza, który jest umówiony na grę lub jest nieaktywny.
 9. Umówiony mecz może być odwołany poprzez wybranie w Rankingu pola „Odwołuję mecz” ( ). Jeżeli przeciwnik nie wyraża zgody na odwołanie meczu i klika „Nie zgadzam się na odwołanie meczu” ( ), przeciwnik przegrywa walkowerem (6-0, 6-0).
 10. Gracz ma 2 dni na przyjęcie bądź odrzucenie propozycji odwołania meczu; po tym czasie obowiązuje domyślna zgoda.

 

ZASADY ROZGRYWKI

 1. Jeżeli gracz nie rozegra meczu przez 30 kolejnych dni, jego status będzie automatycznie zmieniany na „niedostępny/na urlopie”. Chcąc rozegrać mecz lub przyjąć wyzwanie gracz może zmienić swój status w profilu gracza.
 2. Początek sezonu letniego ustalono na 1 maja, koniec na 30 września danego roku.
 3. Początek sezonu zimowego ustalono na 1 października, koniec na 30 kwietnia roku następnego.
 4. Kolejność graczy w nowym sezonie jest zgodna z Rankingiem ostatniego dnia poprzedniego sezonu.
 5. Mecz może być rozegrany na dowolnie wybranych kortach, w terminie ustalonym przez obu graczy.
 6. Mecze są rozgrywane według zasad uzgodnionych przez graczy. Celem ujednolicenia zasad sugerowana jest rozgrywka do dwóch wygranych setów.
 7. Zamiast trzeciego seta dopuszczalne jest rozegranie tie-breaka do 10 punktów w razie wyrażenia zgody przez obu graczy.
 8. W razie nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku braku aktywnego uczestnictwa w rozgrywkach status gracza może zostać oznaczony jako zawieszony, a w szczególnych sytuacjach usunięty z listy. Status gracza zawieszonego może zostać anulowany na wniosek gracza.
 9. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian regulaminu podczas trwania rozgrywek i ma głos decydujący w sytuacjach spornych oraz nieuwzględnionych w regulaminie.

GRA POZA RANKINGIEM

 1. Dla graczy, którzy wyrażają ochotę gry poza rankingiem możliwe jest wyrażenie gotowości i chęci do gry poprzez wybranie zakładki „Graj poza rankingiem”.